چندشنبه

امروز دو شنبه است حالا فرض کنید امروز دو روز دیگر باشد پنج روز قبل چند شنبه است؟

امروز دو شنبه است حالا فرض کنید امروز دو روز دیگر باشد پنج روز قبل چند شنبه است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم