قاچاقچیان نفت

یک بازرس پلیس که فقط چند روز تا شناسایی حلقه قاچاقچیان بین‌المللی نفت فاصله داشت، ناگهان ناپدید شد. و اما چند روز بعد جسد وی پیدا شد. ماموران پلیس پس از آن‌که محل قتل را بررسی کردند، یادداشتی را در آن‌جا یافتند که بر روی آن اعداد در تصویر نوشته شده بود

پلیس پس از بررسی پرونده قاچاقچیانی که کارآگاه قبل از مرگش روی آن کار می کرده به سه نفر مشکوک شد، به نام های جان ، بیل و آدام که هر سه نفر از دلالان بزرگ نفت هستند.
آیا می تونید به پلیس در مورد رمز گشایی این معما کمک کنید ؟

یک بازرس پلیس که فقط چند روز تا شناسایی حلقه قاچاقچیان بین‌المللی نفت فاصله داشت، ناگهان ناپدید شد. و اما چند روز بعد جسد وی پیدا شد. ماموران پلیس پس از آن‌که محل قتل را بررسی کردند، یادداشتی را در آن‌جا یافتند که بر روی آن اعداد در تصویر نوشته شده بود پلیس پس از بررسی پرونده قاچاقچیانی که کارآگاه قبل از مرگش روی آن کار می کرده به سه نفر مشکوک شد، به نام های جان ، بیل و آدام که هر سه نفر از دلالان بزرگ نفت هستند. آیا می تونید به پلیس در مورد رمز گشایی این معما کمک کنید ؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم