نام پرنده

نام یک پرنده چهار حرفی می باشد که:

دو حرف اول اش اسم شهری ست
دو حرف آخرش نیز اسم شهری ست
سه حرف اولش اسم چیزی در فضا می باشد
سه حرف آخرش نیز نام یکی از اعضای بدن انسان است
حالا با این توصیف ها بگو نام پرنده چیه؟

نام یک پرنده چهار حرفی می باشد که: دو حرف اول اش اسم شهری ست دو حرف آخرش نیز اسم شهری ست سه حرف اولش اسم چیزی در فضا می باشد سه حرف آخرش نیز نام یکی از اعضای بدن انسان است حالا با این توصیف ها بگو نام پرنده چیه؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم