قاتل کیست

صبح روز جمعه به کارآگاه خبر دادند یک زن در خانه خودش به قتل رسید . کارآگاه به  ۳ نفر مشکوک شده آشپز،دوست زن، باغبان 

آشپز گفت: درحال درست کردن صبحانه  بودم.

باغبان گفت :درحال آب دادن به گل ها بودم

دوست زن گفت:در آن زمان داشتم برای نهار به خانه بر می گشتم. 

کارگاه سریعا قاتل را دست گیر کرد.

قاتل کی بود

صبح روز جمعه به کارآگاه خبر دادند یک زن در خانه خودش به قتل رسید . کارآگاه به ۳ نفر مشکوک شده آشپز،دوست زن، باغبان آشپز گفت: درحال درست کردن صبحانه بودم. باغبان گفت :درحال آب دادن به گل ها بودم دوست زن گفت:در آن زمان داشتم برای نهار به خانه بر می گشتم. کارگاه سریعا قاتل را دست گیر کرد. قاتل کی بود

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم