معمای حرکت اتوبوس

با ذکر دلیل بگویید این اتوبوس به سمت راست حرکت میکند یا سمت چپ؟ نظر شما چیست؟

با ذکر دلیل بگویید این اتوبوس به سمت راست حرکت میکند یا سمت چپ؟ نظر شما چیست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم