نسبت فامیلی

یک مرد با زنی دعوا میکرد.

از او پرسیدند چه نسبتی با او داری؟

مرد گفت: مادر شوهر این زن با مادرزن
من؛ مادر و دخترند.

مرد چه نسبتی با زن دارد؟

یک مرد با زنی دعوا میکرد. از او پرسیدند چه نسبتی با او داری؟ مرد گفت: مادر شوهر این زن با مادرزن من؛ مادر و دخترند. مرد چه نسبتی با زن دارد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم