معمای قتل

جورج اسمیت یکشنبه شب به قتل رسیده بود. کاراگاه به ۵ نفر دیگر که خانه ی او حضور داشتند مشکوک شد: همسر آقای اسمیت، آشپز مخصوصش، یک سرپیشخدمت، یک خدمتکار و یک باغبان. کاراگاه از همه ی آن ها خواست بگویند در زمان وقوع قتل مشغول چه کاری بودند:

خانم اسمیت در نزدیکی شومینه مشغول خواندن کتاب بود.

آشپز مشغول آماده کردن صبحانه بود.

سرپیشخدمت در اتاق نشیمن نشسته بود.

خدمتکار در حال شستن ظرف ها بود.باغبان در گلخانه به گل ها آب می داد.

بلافاصله بعد از این صحبت ها، کاراگاه قاتل را دستگیر کرد.

قاتل که بود و کاراگاه چطور او را پیدا کرد؟

جورج اسمیت یکشنبه شب به قتل رسیده بود. کاراگاه به ۵ نفر دیگر که خانه ی او حضور داشتند مشکوک شد: همسر آقای اسمیت، آشپز مخصوصش، یک سرپیشخدمت، یک خدمتکار و یک باغبان. کاراگاه از همه ی آن ها خواست بگویند در زمان وقوع قتل مشغول چه کاری بودند: خانم اسمیت در نزدیکی شومینه مشغول خواندن کتاب بود. آشپز مشغول آماده کردن صبحانه بود. سرپیشخدمت در اتاق نشیمن نشسته بود. خدمتکار در حال شستن ظرف ها بود.باغبان در گلخانه به گل ها آب می داد. بلافاصله بعد از این صحبت ها، کاراگاه قاتل را دستگیر کرد. قاتل که بود و کاراگاه چطور او را پیدا کرد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم