قاتل کیست

یک ظهر گرم آقای زمانی به قتل می رسد کارآگاه از همسر آقای زمانی می پرسد موقع قتل کجا بوده او گفت که در حال کتاب خواندن بودم که صدای جیغ شنیدم رفتم چراغ قوه را گرفتم و دیدم او مرده
خواهر او هم گفت در حال پخت غذا بوده که خبر را از پلیس ها شنیده
برادر او هم گفت در مسافرت بوده که خواهرش به او اطلاع داده
دوست او  هم گفت که خوابیده بود
کارآگاه هم به راحتی قاتل را دستگیر کرد میتوانید بگویید قاتل کیست؟

یک ظهر گرم آقای زمانی به قتل می رسد کارآگاه از همسر آقای زمانی می پرسد موقع قتل کجا بوده او گفت که در حال کتاب خواندن بودم که صدای جیغ شنیدم رفتم چراغ قوه را گرفتم و دیدم او مرده خواهر او هم گفت در حال پخت غذا بوده که خبر را از پلیس ها شنیده برادر او هم گفت در مسافرت بوده که خواهرش به او اطلاع داده دوست او هم گفت که خوابیده بود کارآگاه هم به راحتی قاتل را دستگیر کرد میتوانید بگویید قاتل کیست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم