مرد قاتل

مردی به پلیس گفت که از سرکار به خانه آمده و جسد همسرش را وسط سالن پذیرایی پیدا کرده است. او گفت: ظاهرا همسرش اسلحه او را روی میز پیدا کرده و خودش را کشته است. اما پلیس با یک نگاه فهمید که مرد دروغ می‌گوید.
پلیس چطور این را فهمید؟

مردی به پلیس گفت که از سرکار به خانه آمده و جسد همسرش را وسط سالن پذیرایی پیدا کرده است. او گفت: ظاهرا همسرش اسلحه او را روی میز پیدا کرده و خودش را کشته است. اما پلیس با یک نگاه فهمید که مرد دروغ می‌گوید. پلیس چطور این را فهمید؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم