قتل مری

روزی ۳ تا از دوستان مری یعنی، مارینا ، ِاما ، مایکل به خانه اش آمدند . ساعت ۱۰ صبح ، ریچارد که برادر مری بود وقتی به خانه برگشت مری را دید که مرده، او به کارآگاه زنگ میزند و به او می‌گوید وقتی من به خانه برگشتم دیدم خواهرم روی زمین افتاده و مرده بود ، وقتی کارآگاه رسید از سه دوست مری پرسید موقع مرگ مری اونا کجا بودن. 
مایکل : من داشتم توی استخر خانه شنا میکردم .
مارینا : من رفته بودم توی آشپزخانه تا شام درست کنم
اِما : یکی از دوستای من بهم زنگ زده بود و من داشتم باهاش صحبت می‌کردم. 
کارآگاه بلافاصله فهمید قاتل کیه و به پلیس زنگ زد و اونو دستگیر کردن ، قاتل کیه ؟؟

روزی ۳ تا از دوستان مری یعنی، مارینا ، ِاما ، مایکل به خانه اش آمدند . ساعت ۱۰ صبح ، ریچارد که برادر مری بود وقتی به خانه برگشت مری را دید که مرده، او به کارآگاه زنگ میزند و به او می‌گوید وقتی من به خانه برگشتم دیدم خواهرم روی زمین افتاده و مرده بود ، وقتی کارآگاه رسید از سه دوست مری پرسید موقع مرگ مری اونا کجا بودن. مایکل : من داشتم توی استخر خانه شنا میکردم . مارینا : من رفته بودم توی آشپزخانه تا شام درست کنم اِما : یکی از دوستای من بهم زنگ زده بود و من داشتم باهاش صحبت می‌کردم. کارآگاه بلافاصله فهمید قاتل کیه و به پلیس زنگ زد و اونو دستگیر کردن ، قاتل کیه ؟؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم