راننده اتوبوس

شما راننده ی یک اتوبوس برقی هستید در ایستگاه اول ۵ نفر سوار میشوند و در ایستگاه دوم ۳ نفر پیاده و ۶ نفر سوار میشوند راننده چند سال دارد؟

شما راننده ی یک اتوبوس برقی هستید در ایستگاه اول ۵ نفر سوار میشوند و در ایستگاه دوم ۳ نفر پیاده و ۶ نفر سوار میشوند راننده چند سال دارد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم