قاتل کیست

ترنج در صبح روز شنبه کشته می شود،کارگاه به پنج نفر مشکوک می شود.
نگین:در حال درس خواندن بودم.
درسا:تنها در حیاط بودم و دوچرخه سواری میکردم.
آسمان:خواب بودم.
آهو:پیش درسا بودم.
پروانه:من هم دیدم درسا تنها در حیاط دوچرخه سواری میکرد و خودم داشتم با باربیم بازی می کردم.
کی قاتل است؟

ترنج در صبح روز شنبه کشته می شود،کارگاه به پنج نفر مشکوک می شود. نگین:در حال درس خواندن بودم. درسا:تنها در حیاط بودم و دوچرخه سواری میکردم. آسمان:خواب بودم. آهو:پیش درسا بودم. پروانه:من هم دیدم درسا تنها در حیاط دوچرخه سواری میکرد و خودم داشتم با باربیم بازی می کردم. کی قاتل است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم