قاتل کیست

شبی در خانه ای بزرگ مردی به نام تام گریت به قتل می رسد
وقتی همسر و بچه ی او می رسند او را در حالی می بینند که در اتاق روی تخت خفه شده است در خانه ی او فقط راننده،آشپز،باغبان، و بادیگارد بوده
کاراگاه  از راه می رسد و از این ۴ نفر که در خانه بودند باز جویی می کند
باز جویی به شرح زیر است
آشپز: در آن موقع مشغول طبخ شام بودم
باغبان: در اتاق داخل حیاط منتظر شام بودم
راننده: داشتم حاضر می شدم تا پسر مقتول رو به مدرسه ببرم
بادیگارد: در اتاق نگهبانی بودم

کاراگاه  بعد از شنیدن اعترافات سریع قاتل را دستگیر کرد
چه کسی قاتل است

شبی در خانه ای بزرگ مردی به نام تام گریت به قتل می رسد وقتی همسر و بچه ی او می رسند او را در حالی می بینند که در اتاق روی تخت خفه شده است در خانه ی او فقط راننده،آشپز،باغبان، و بادیگارد بوده کاراگاه از راه می رسد و از این ۴ نفر که در خانه بودند باز جویی می کند باز جویی به شرح زیر است آشپز: در آن موقع مشغول طبخ شام بودم باغبان: در اتاق داخل حیاط منتظر شام بودم راننده: داشتم حاضر می شدم تا پسر مقتول رو به مدرسه ببرم بادیگارد: در اتاق نگهبانی بودم کاراگاه بعد از شنیدن اعترافات سریع قاتل را دستگیر کرد چه کسی قاتل است

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم