جریمه ماشین

سر یک چهار راه پشت چراغ راهنمایی چراغ قرمز هست و دو ماشین از چراغ قرمز رد میشن اما افسر راهنمایی رانندگی فقط ماشین اول را جریمه میکند
چرا ماشین دوم جریمه نشد؟

سر یک چهار راه پشت چراغ راهنمایی چراغ قرمز هست و دو ماشین از چراغ قرمز رد میشن اما افسر راهنمایی رانندگی فقط ماشین اول را جریمه میکند چرا ماشین دوم جریمه نشد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم