قاتل کیست

آقای احمدی در خانه خود به قتل میرسد.
کارآگاه به ۴ نفر مشکوک میشود،
همسر مقتول،آشپز،خدمتکار،دوست صمیمی مقتول.
کارآگاه از آنها سوال میکند موقع وقوع حادثه مشغول چه کاری بودند؟
همسر مقتول: داشتم مطالعه میکردم
آشپز: داشتم صبحانه درست میکردم
خدمتکار: داشتم اتاق را تمیز میکردم و به پسرم درس یاد میدادم
دوست صمیمی مقتول:داشتم تو پارک پیاده روی میکردم.
کارآگاه بلافاصله قاتل را دستگیر کرد،
قاتل کیست؟

آقای احمدی در خانه خود به قتل میرسد. کارآگاه به ۴ نفر مشکوک میشود، همسر مقتول،آشپز،خدمتکار،دوست صمیمی مقتول. کارآگاه از آنها سوال میکند موقع وقوع حادثه مشغول چه کاری بودند؟ همسر مقتول: داشتم مطالعه میکردم آشپز: داشتم صبحانه درست میکردم خدمتکار: داشتم اتاق را تمیز میکردم و به پسرم درس یاد میدادم دوست صمیمی مقتول:داشتم تو پارک پیاده روی میکردم. کارآگاه بلافاصله قاتل را دستگیر کرد، قاتل کیست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم