دود قطار

قطار برقی از غرب به شرق میرود و باد از شرق به غرب می وزد،دود این قطار به کدام سمت میرود؟

قطار برقی از غرب به شرق میرود و باد از شرق به غرب می وزد،دود این قطار به کدام سمت میرود؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم