اتاق بازی

دو نفر در اتاق بازی هستند چهار نفر دیگر وارد اتاق بازی میشوند سپس پنج نفر خارج میشوند و بعد از آن چهار نفر وارد اتاق بازی میشوند مجداد ۵ نفر خارج شده و یک نفر وارد میشوند
حداقل چند نفر در اتاق بازی رفته اند؟

دو نفر در اتاق بازی هستند چهار نفر دیگر وارد اتاق بازی میشوند سپس پنج نفر خارج میشوند و بعد از آن چهار نفر وارد اتاق بازی میشوند مجداد ۵ نفر خارج شده و یک نفر وارد میشوند حداقل چند نفر در اتاق بازی رفته اند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم