تست هوش جالب

آیا می‌توانید نکته مخفی این تصویر را بیابید؟