ناحیه برخورد

با برخورد ۲ دایره با هم حداکثر سه ناحیه ایجاد می شود. حالا با برخورد ۲ مربع حداکثر چند ناحیه ایجاد میشود؟

با برخورد ۲ دایره با هم حداکثر سه ناحیه ایجاد می شود. حالا با برخورد ۲ مربع حداکثر چند ناحیه ایجاد میشود؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم