قتل در دفتر کار

روزی مردی به نام جک در دفتر کار خود با ضربه های چاقو در ناحیه ی شکم به قتل می رسد .
بعد از آمدن پلیس و شروع تحقیقات ، پلیس به پنج نفر مشکوک می شود :
آنی زن مقتول 
توتو برادر مقتول 
تد شریک مقتول 
مایکل دوست مقتول
سارا منشی مقتول
بعد از ادامه ی تحقیقات ، پلیس کاغذی خونی پیدا می کند که به نظر می رسد مال موقع چاقو خوردن جک است و به نظر می رسد او قاتل را دیده و بعد این نوشته را به جا گذاشته : روی کاغذ نوشته شده 2121
پلیس بعد از دیدن کاغذ متوجه شد که قاتل کیه و اون رو دست گیر کرد .
به نظر شما قاتل کیه و پلیس از کجا فهمید ؟؟

روزی مردی به نام جک در دفتر کار خود با ضربه های چاقو در ناحیه ی شکم به قتل می رسد . بعد از آمدن پلیس و شروع تحقیقات ، پلیس به پنج نفر مشکوک می شود : آنی زن مقتول توتو برادر مقتول تد شریک مقتول مایکل دوست مقتول سارا منشی مقتول بعد از ادامه ی تحقیقات ، پلیس کاغذی خونی پیدا می کند که به نظر می رسد مال موقع چاقو خوردن جک است و به نظر می رسد او قاتل را دیده و بعد این نوشته را به جا گذاشته : روی کاغذ نوشته شده 2121 پلیس بعد از دیدن کاغذ متوجه شد که قاتل کیه و اون رو دست گیر کرد . به نظر شما قاتل کیه و پلیس از کجا فهمید ؟؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم