مسابقه

فرض کنید در یک مسابقه دو شرکت کرده اید ۲۶ نفر در این مسابقه شرکت کرده اند اگر از نفر آخر سبقت بگیرید نفر چندم هستید؟

فرض کنید در یک مسابقه دو شرکت کرده اید ۲۶ نفر در این مسابقه شرکت کرده اند اگر از نفر آخر سبقت بگیرید نفر چندم هستید؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم