کلاه زندانی ها

چهار زندانی مطابق عکس صف کشیده اند

رئیس زندان ابتدا چشمای زندانیها رو بست و روی سر هر کدوم یک‌ کلاه گذاشت و سپس چشم بند رو باز کرد و به اونها گفت که دو کلاه سفید و دو کلاه سیاه وجود داره به محض اینکه فهمیدید کلاهتون چه رنگیه با صدای بلند اعلام کنید، هر کی درست گفت اونو آزاد و هر کی غلط گفت اونو اعدام میکنم!

اونها اجازه ندارند حرکتی کنند یا با هم‌ حرف بزنند!

اولین کسی که رنگ کلاهش را میفهمه کیه و چرا؟

چهار زندانی مطابق عکس صف کشیده اند رئیس زندان ابتدا چشمای زندانیها رو بست و روی سر هر کدوم یک‌ کلاه گذاشت و سپس چشم بند رو باز کرد و به اونها گفت که دو کلاه سفید و دو کلاه سیاه وجود داره به محض اینکه فهمیدید کلاهتون چه رنگیه با صدای بلند اعلام کنید، هر کی درست گفت اونو آزاد و هر کی غلط گفت اونو اعدام میکنم! اونها اجازه ندارند حرکتی کنند یا با هم‌ حرف بزنند! اولین کسی که رنگ کلاهش را میفهمه کیه و چرا؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم