قاتل کیست

تام سه نصف شب به قتل رسید
فردای آن روز در خانه مقتول کارگاه رایدر به چهار نفر مشکوک شد 
همسر مقتول،خدمتکار مقتول ،دوست مقتول
شریک مقتول

اطلاعات بدست آمده بدین شرح است :

مقتول قرار بوده از همسرش طلاق بگیرد
شریک او به مقتول شک کرده بوده و فکر میکرده او می‌خواهد از او کلاهبرداری کند
دوست مقتول معتاد بوده است
مقتول از خدمتکارش راضی نبوده

و حالا حرف های چهار مضنون ماجرا

همسر:باورم نمیشه او مرده است
خدمتکار:من در زمان قتل مشغول تمیز کاری بودم 
دوست:راستش اون میخواست من رو ترک بده اما من نمیخواستم
شریک:من مطمئنم او داشت از من کلاهبرداری میکرد 
با توجه به اطلاعات کی قاتل است؟

تام سه نصف شب به قتل رسید فردای آن روز در خانه مقتول کارگاه رایدر به چهار نفر مشکوک شد همسر مقتول،خدمتکار مقتول ،دوست مقتول شریک مقتول اطلاعات بدست آمده بدین شرح است : مقتول قرار بوده از همسرش طلاق بگیرد شریک او به مقتول شک کرده بوده و فکر میکرده او می‌خواهد از او کلاهبرداری کند دوست مقتول معتاد بوده است مقتول از خدمتکارش راضی نبوده و حالا حرف های چهار مضنون ماجرا همسر:باورم نمیشه او مرده است خدمتکار:من در زمان قتل مشغول تمیز کاری بودم دوست:راستش اون میخواست من رو ترک بده اما من نمیخواستم شریک:من مطمئنم او داشت از من کلاهبرداری میکرد با توجه به اطلاعات کی قاتل است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم