چیستان

آن چیست که آه دارد بر بام آسمانم راه دارد
ز هر رویی کند روشن زمین با آن تاب دارد

آن چیست که آه دارد بر بام آسمانم راه دارد ز هر رویی کند روشن زمین با آن تاب دارد

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم