چیستان

گنبدی از دور دیدم در نداشت
توی آن پر آب و دورش نم نداشت

گنبدی از دور دیدم در نداشت توی آن پر آب و دورش نم نداشت

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم