چیستان

اولم این سر گاو دومم آن سر گاو 
بر سرم چون شاخه هاست    
توی جنگل کاج هاست

اولم این سر گاو دومم آن سر گاو بر سرم چون شاخه هاست     توی جنگل کاج هاست

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم