نیلوفر آبی

روی یک دریاچه یک قطعه نیلوفر آبی قرار دارد که هر روز تعداد آن دو برابر می شود. اگر ۴۸ روز طول بکشد که این قطعه نیلوفر آبی تمامی سطح دریاچه را بپوشاند چه مدت زمان خواهد برد که نیلوفرهای ابی نیمی از سطح دریاچه را بپوشانند؟

روی یک دریاچه یک قطعه نیلوفر آبی قرار دارد که هر روز تعداد آن دو برابر می شود. اگر ۴۸ روز طول بکشد که این قطعه نیلوفر آبی تمامی سطح دریاچه را بپوشاند چه مدت زمان خواهد برد که نیلوفرهای ابی نیمی از سطح دریاچه را بپوشانند؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم