چیستان

آن چیست که در سه و قت کمیاب شود. گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد.

آن چیست که در سه و قت کمیاب شود. گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد.

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم