چیستان

 کدام است گنبدی که در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید.

 کدام است گنبدی که در ندارد. زهر بچه دو صد مادر بزاید.

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم