شیر و پلنگ

دختری در جنگل با یک شیر و یک پلنگ ملاقات می کند. شیر هر دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه دروغ می گوید و روزهای دیگر او حقیقت را می گوید. پلنگ پنجشنبه، جمعه و شنبه دروغ می گوید و سایر روزهای هفته او حقیقت را می گوید. شیر به دختر گفت: "دیروز دروغ می گفتم." پلنگ گفت: "من هم همینطور بودم." چه روزیست؟

دختری در جنگل با یک شیر و یک پلنگ ملاقات می کند. شیر هر دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه دروغ می گوید و روزهای دیگر او حقیقت را می گوید. پلنگ پنجشنبه، جمعه و شنبه دروغ می گوید و سایر روزهای هفته او حقیقت را می گوید. شیر به دختر گفت: "دیروز دروغ می گفتم." پلنگ گفت: "من هم همینطور بودم." چه روزیست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم