قتل در پشت بام

علی و غلام به همراه تعدادی دیگر روی یک پشت بام هستند. غلام و علی درگیر می شوند و غلام با پرتاب علی به پایین او را به قتل می رساند و شاهدان به پلیس اطلاع کشتن علی توسط غلام بر روی آن پشت بام را می دهند. پلیس با حضور بر روی آن پشت بام بدون سوال پرسیدن از کسی غلام را دستگیر میکند و می برد.

سوال: پلیس چگونه غلام را از بین بقیه تشخیص داد؟؟

علی و غلام به همراه تعدادی دیگر روی یک پشت بام هستند. غلام و علی درگیر می شوند و غلام با پرتاب علی به پایین او را به قتل می رساند و شاهدان به پلیس اطلاع کشتن علی توسط غلام بر روی آن پشت بام را می دهند. پلیس با حضور بر روی آن پشت بام بدون سوال پرسیدن از کسی غلام را دستگیر میکند و می برد. سوال: پلیس چگونه غلام را از بین بقیه تشخیص داد؟؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم