زاویه دید

از نقطه و جهت مشخص شده به شکل نگاه کنید .کدام شکل را میبینید

از نقطه و جهت مشخص شده به شکل نگاه کنید .کدام شکل را میبینید

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم