تراشیدن ریش

آقای هومر در یک تصادف دچار مشکل بینایی شده و پزشکان به او اطمینان داده اند که مشکل به وجود آمده تا 4 هفته آینده بهبود خواهد یافت . تصادف عمق بینایی او را تحت تاثیر قرار داده به این معنی که که هومر فقط می تواند اجسامی که فاصله شان از او 2 متر یا بیشتر است را به وضوح ببیند و هرچه از این نزدیک تر باشد برای او تار و گنگ دیده می شود . هومر برای اصلاح صورت عادت دارد نزدیک آینه حمام بایستد ،‌ حال پس از تصادف می بایست چند متر از آینه فاصله بگیرد تا تصویر خود را در آینه به وضوح ببیند ؟

آقای هومر در یک تصادف دچار مشکل بینایی شده و پزشکان به او اطمینان داده اند که مشکل به وجود آمده تا 4 هفته آینده بهبود خواهد یافت . تصادف عمق بینایی او را تحت تاثیر قرار داده به این معنی که که هومر فقط می تواند اجسامی که فاصله شان از او 2 متر یا بیشتر است را به وضوح ببیند و هرچه از این نزدیک تر باشد برای او تار و گنگ دیده می شود . هومر برای اصلاح صورت عادت دارد نزدیک آینه حمام بایستد ،‌ حال پس از تصادف می بایست چند متر از آینه فاصله بگیرد تا تصویر خود را در آینه به وضوح ببیند ؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم