دست دادن در مهمانی

در یک مهمانی ۲۰ نفر حضور دارند.آن بیست نفر هرکدام باهم دست می دهند.جمعا چند بار دست داده می شود؟

در یک مهمانی ۲۰ نفر حضور دارند.آن بیست نفر هرکدام باهم دست می دهند.جمعا چند بار دست داده می شود؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم