چیستان

آن چیست که هزار دست و پا دارد ولی هزار پا نیست و همیشه نشسته؟

آن چیست که هزار دست و پا دارد ولی هزار پا نیست و همیشه نشسته؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم