دزد خانه

در یک روز زمستانی از خانه ای روستایی دزدی شد.

بعد از رسیدن پلیس،همسایه این گونه شهادت داد:

من صدایی شنیدم،مشکوک شدم و به سمت خانه ی همسایه رفتم.
برای اینکه بتوانم داخل خانه را نگاه کنم شیشه ی پنجره را ها کردم و دیدم در خانه دزدی شده است.

بعد از شهادت  او،پلیس این‌مرد را دستگیر کرد.چرا؟

در یک روز زمستانی از خانه ای روستایی دزدی شد. بعد از رسیدن پلیس،همسایه این گونه شهادت داد: من صدایی شنیدم،مشکوک شدم و به سمت خانه ی همسایه رفتم. برای اینکه بتوانم داخل خانه را نگاه کنم شیشه ی پنجره را ها کردم و دیدم در خانه دزدی شده است. بعد از شهادت او،پلیس این‌مرد را دستگیر کرد.چرا؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم