معمای قتل

در پایین یک ساختمان بسیار بلند، جسد زنی که ساکن آن ساختمان بود توسط پلیس کشف شد. با نگاه اول به نظر می‌رسید که زن خود را به پایین پرت کرده‌ و خودکشی کرده‌است.
هیچ‌ یک از ساکنان امکان ورود به پشت بام را نداشتند در نتیجه برای کشف واقعیت، کاراگاه به تمامی آپارتمان‌های آن ساختمان رفت و یک به یک پنجره‌ها را باز کرد و از هر پنجره یک سکه به پایین انداخت.
او در پرونده‌ی مرگ زن نوشت که این زن به قتل رسیده ‌است.

کاراگاه برای اثبات ادعای خود چه دلیلی داشت؟

در پایین یک ساختمان بسیار بلند، جسد زنی که ساکن آن ساختمان بود توسط پلیس کشف شد. با نگاه اول به نظر می‌رسید که زن خود را به پایین پرت کرده‌ و خودکشی کرده‌است. هیچ‌ یک از ساکنان امکان ورود به پشت بام را نداشتند در نتیجه برای کشف واقعیت، کاراگاه به تمامی آپارتمان‌های آن ساختمان رفت و یک به یک پنجره‌ها را باز کرد و از هر پنجره یک سکه به پایین انداخت. او در پرونده‌ی مرگ زن نوشت که این زن به قتل رسیده ‌است. کاراگاه برای اثبات ادعای خود چه دلیلی داشت؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم