دزد را پیدا کنید

توریستی وارد تایلند شد و مورد دزدی قرار گرفت او پیش پلیس رفت گفت: «من تازه وارد اینجا شده بودم و داشتم در اطراف چرخی می‌زدم که یک مرد با اسلحه سراغم آمد و ساعت مرا از دستم درآورد و دزدید! او سبیل و شلوار آبی داشت….»

پلیس در پاسخ گفت: «لازم نیست ادامه بدی. همه جا دوربین مداربسته وجود داره. به این عکس نگاه کن(عکس سمت چپ)ما فکر می‌کنیم سارق یکی از ۵ برادران چندقلوی شیاد شهر یعنی لوو، لو، لا، لی یا لیو است. 

به نظر شما سارق کدام یک از این ۵ برادره؟

توریستی وارد تایلند شد و مورد دزدی قرار گرفت او پیش پلیس رفت گفت: «من تازه وارد اینجا شده بودم و داشتم در اطراف چرخی می‌زدم که یک مرد با اسلحه سراغم آمد و ساعت مرا از دستم درآورد و دزدید! او سبیل و شلوار آبی داشت….» پلیس در پاسخ گفت: «لازم نیست ادامه بدی. همه جا دوربین مداربسته وجود داره. به این عکس نگاه کن(عکس سمت چپ)ما فکر می‌کنیم سارق یکی از ۵ برادران چندقلوی شیاد شهر یعنی لوو، لو، لا، لی یا لیو است. به نظر شما سارق کدام یک از این ۵ برادره؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم