مغاره ها کجاست

در خیابانی ۶ مغازه وجود دارد: شیرینی فروشی، پت شاپ، مرکز تتو، اسباب‌بازی‌ فروشی، خیاطی و سالن زیبایی.

کارگر ساختمان‌سازی موظف است همه این مغازه ها را در عرض یک هفته تعمیر کند. اما برگه‌ای که برنامه‌ریزی کاری در آن نوشته شده است، گم شده است

اکنون شما باید از قدرت منطق خود استفاده کنید و بگویید هر کدام از این مغازه ها در کجای خیابان واقع شده‌اند و به این کارگر ساختمانی کمک کنید به یاد بیاورد که کدام یکی از مغازه ها باید اول تعمیر شود.

برای این منظور کافیست به گزینه‌های زیر که کارگر در ذهنش باقی مانده دقت کنید

یک مغازه بین مرکز تتو و مغازه ای که باید اول تعمیر شود

بین سالن زیبایی و خیاطی دو مغازه وجود دارد.

خیاطی آخرین مغازه این خیابان است

پت شاپ اولین مغازه نیست که باید تعمیر شود.

بین اسباب‌بازی فروشی و مرکز تتو دو مغازه وجود دارد.

بین خیاطی و شیرینی‌فروشی ۳ مغازه وجود دارد.

اسباب‌بازی فروشی بین مغازه ای که باید اول تعمیر شود و مغازه دیگری واقع شده است

در خیابانی ۶ مغازه وجود دارد: شیرینی فروشی، پت شاپ، مرکز تتو، اسباب‌بازی‌ فروشی، خیاطی و سالن زیبایی. کارگر ساختمان‌سازی موظف است همه این مغازه ها را در عرض یک هفته تعمیر کند. اما برگه‌ای که برنامه‌ریزی کاری در آن نوشته شده است، گم شده است اکنون شما باید از قدرت منطق خود استفاده کنید و بگویید هر کدام از این مغازه ها در کجای خیابان واقع شده‌اند و به این کارگر ساختمانی کمک کنید به یاد بیاورد که کدام یکی از مغازه ها باید اول تعمیر شود. برای این منظور کافیست به گزینه‌های زیر که کارگر در ذهنش باقی مانده دقت کنید یک مغازه بین مرکز تتو و مغازه ای که باید اول تعمیر شود بین سالن زیبایی و خیاطی دو مغازه وجود دارد. خیاطی آخرین مغازه این خیابان است پت شاپ اولین مغازه نیست که باید تعمیر شود. بین اسباب‌بازی فروشی و مرکز تتو دو مغازه وجود دارد. بین خیاطی و شیرینی‌فروشی ۳ مغازه وجود دارد. اسباب‌بازی فروشی بین مغازه ای که باید اول تعمیر شود و مغازه دیگری واقع شده است

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم