قاتل و مقتول

با سرنخ های زیر قاتل و مقتول را پیدا کنید

در این جا پنج مرد وجود دارد و سرنخ هاي موجود بـه این شرح هستند:

 یکی از این مردان، بـه یکی از پنج نفر دیگر شلیک کرد و او را کشت. 

دَن دیروز بـه همراه یکی مردان بی گناه این جمع در یک مسابقه ي ماراتن در شهر نیویورک شرکت کرد. 

مایک قبل از نقل مکان بـه شهر، کشاورز بود.

جِف یک مشاور درجه یک در امور کامپیوتری اسـت و قصد دارد هفته ي اینده کامپیوتر جدید بِن را برایش نصب کند. 

قاتل ماه پیش یک پایش را از دست داد. 

بِن نخستین بار شش ماه قبل با جک آشنا شد. 

جک از زمان وقوع این جنایت، گوشه نشین شده اسـت. 

دَن قبلاً الکل زیاد مصرف میکرد.

بِن و جِف آخرین کامپیوترهایشان را خودشان نصب کردند. 

قاتل، برادر جک اسـت. انها در شهر سیاتل بزرگ شدند.

با سرنخ های زیر قاتل و مقتول را پیدا کنید در این جا پنج مرد وجود دارد و سرنخ هاي موجود بـه این شرح هستند: یکی از این مردان، بـه یکی از پنج نفر دیگر شلیک کرد و او را کشت. دَن دیروز بـه همراه یکی مردان بی گناه این جمع در یک مسابقه ي ماراتن در شهر نیویورک شرکت کرد. مایک قبل از نقل مکان بـه شهر، کشاورز بود. جِف یک مشاور درجه یک در امور کامپیوتری اسـت و قصد دارد هفته ي اینده کامپیوتر جدید بِن را برایش نصب کند. قاتل ماه پیش یک پایش را از دست داد. بِن نخستین بار شش ماه قبل با جک آشنا شد. جک از زمان وقوع این جنایت، گوشه نشین شده اسـت. دَن قبلاً الکل زیاد مصرف میکرد. بِن و جِف آخرین کامپیوترهایشان را خودشان نصب کردند. قاتل، برادر جک اسـت. انها در شهر سیاتل بزرگ شدند.

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم