چراغ جادو

روزی پسری یک چراغ جادو پیدا می کند. غول چراغ جادو از او میخواهد که یه ارزو کند تا بر آورده کند. 
ولی پدر آن پسر فقیر است و مادرش نابینا و خواهرش بچه دار نمیشود
پسر چگونه با یه ارزو میتواند تمام مشکلاتش را بر طرف کند. 
توجه : آرزو نباید کلی باشد یعنی اینکه ارزو کند که تمام ارزو هایش بر اورده شود
راهنمایی : ارزو پسر اتفاقی است که قرار است در آینده رخ دهد....

روزی پسری یک چراغ جادو پیدا می کند. غول چراغ جادو از او میخواهد که یه ارزو کند تا بر آورده کند. ولی پدر آن پسر فقیر است و مادرش نابینا و خواهرش بچه دار نمیشود پسر چگونه با یه ارزو میتواند تمام مشکلاتش را بر طرف کند. توجه : آرزو نباید کلی باشد یعنی اینکه ارزو کند که تمام ارزو هایش بر اورده شود راهنمایی : ارزو پسر اتفاقی است که قرار است در آینده رخ دهد....

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم