قتل یا خودکشی

پلیس جسد مردی را به همراه یک اسلحه و یک ضبط صوت در دستانش پیدا می کند. وقتی پلیس دکمه ی پخش ضبط را می زند، یک صدا پخش می شود که می گوید «دیگر دلیلی برای ادامه ی زندگی ندارم» و به دنبال آن صدای شلیک گلوله شنیده می شود. 

به نظر شما این یک خودکشی بوده و یا یک قتل چرا؟

پلیس جسد مردی را به همراه یک اسلحه و یک ضبط صوت در دستانش پیدا می کند. وقتی پلیس دکمه ی پخش ضبط را می زند، یک صدا پخش می شود که می گوید «دیگر دلیلی برای ادامه ی زندگی ندارم» و به دنبال آن صدای شلیک گلوله شنیده می شود. به نظر شما این یک خودکشی بوده و یا یک قتل چرا؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم