معمای قتل

کاراگاه در اتاق انتظار یک بیمارستان در حال صحبت با یک پزشک بود که مردی سراسیمه وارد شد و فریاد زنان گفت «یک نفر همسرم را با گلوله زده!»

کاراگاه از مرد خواست همه ی ماجرا را برایش تعریف کند. مرد، آقای کلارک، گفت او سرکار بود که خدمتکار خانه شان به او زنگ زد و گفت اتفاق وحشتناکی برای همسرش افتاده و او حالا در بخش مراقبت های ویژه است. آقا کلارک فوراً تلفن را قطع کرده و به بیمارستان آمده بود.

وقتی صحبت های آقای کلارک تمام شد، کاراگاه او را به اتهام قتل دستگیر کرد.

علتش چه بود؟

کاراگاه در اتاق انتظار یک بیمارستان در حال صحبت با یک پزشک بود که مردی سراسیمه وارد شد و فریاد زنان گفت «یک نفر همسرم را با گلوله زده!» کاراگاه از مرد خواست همه ی ماجرا را برایش تعریف کند. مرد، آقای کلارک، گفت او سرکار بود که خدمتکار خانه شان به او زنگ زد و گفت اتفاق وحشتناکی برای همسرش افتاده و او حالا در بخش مراقبت های ویژه است. آقا کلارک فوراً تلفن را قطع کرده و به بیمارستان آمده بود. وقتی صحبت های آقای کلارک تمام شد، کاراگاه او را به اتهام قتل دستگیر کرد. علتش چه بود؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم