کاراگاه باهوش

 یک کاراگاه جنایی به دنبال یک قاتل خطرناک وارد یک خانه‌ی خالی شد. صاحب‌خانه کاراگاه را به داخل خانه دعوت کرد.
کاراگاه از مرد پرسید: کسی به خانه‌ات آمده؟
مرد پاسخ داد: نه. هیچ کس اینجا نبوده و من تمام روز درخانه بودم
کاراگاه پرسید: با کسی زندگی می‌کنی؟
مرد پاسخ داد: نه! من تنها هستم!
کاراگاه پرسید: ممنونم. من می‌خواهم سیگار بکشم. و به مرد سیگاری تعارف کرد.
مرد پاسخ داد: ممنونم اما من سیگاری نیستم!
کاراگاه گفت: من ۳ دلیل محکم دارم که تو داری دروغ می‌گویی!

– کاراگاه برای اثبات ادعایش چه دلایلی داشت؟

یک کاراگاه جنایی به دنبال یک قاتل خطرناک وارد یک خانه‌ی خالی شد. صاحب‌خانه کاراگاه را به داخل خانه دعوت کرد. کاراگاه از مرد پرسید: کسی به خانه‌ات آمده؟ مرد پاسخ داد: نه. هیچ کس اینجا نبوده و من تمام روز درخانه بودم کاراگاه پرسید: با کسی زندگی می‌کنی؟ مرد پاسخ داد: نه! من تنها هستم! کاراگاه پرسید: ممنونم. من می‌خواهم سیگار بکشم. و به مرد سیگاری تعارف کرد. مرد پاسخ داد: ممنونم اما من سیگاری نیستم! کاراگاه گفت: من ۳ دلیل محکم دارم که تو داری دروغ می‌گویی! – کاراگاه برای اثبات ادعایش چه دلایلی داشت؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم