خری گفت!

خری گفت دیروز اگر فردا بود امروز سه شنبه بود

خر در چه روزی اینو گفته؟

فرض کنید خر حرف میزنه !!

خری گفت دیروز اگر فردا بود امروز سه شنبه بود خر در چه روزی اینو گفته؟ فرض کنید خر حرف میزنه !!

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم