معمای قتل

فردی در یک ماشین با شلیک گلوله به قتل رسیده بود. اما باروتی بر روی لباس های او دیده نشد، یعنی قاتل در زمان تیراندازی در ماشین نبوده، علاوه بر این بر روی بدنه ی ماشین جای هیچ گلوله ای دیده نمی شود و همه ی درب ها و پنجره ها هم بسته هستند.

پس این مرد چگونه کشته شده است؟

فردی در یک ماشین با شلیک گلوله به قتل رسیده بود. اما باروتی بر روی لباس های او دیده نشد، یعنی قاتل در زمان تیراندازی در ماشین نبوده، علاوه بر این بر روی بدنه ی ماشین جای هیچ گلوله ای دیده نمی شود و همه ی درب ها و پنجره ها هم بسته هستند. پس این مرد چگونه کشته شده است؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم