قاتل کیست

شبی یک فرد به قتل رسیده 
خانم ایموجی در اینترنت بوده
پسر ایموجی صبحانه میخوده
آقا ایموجی در اداره بوده
دختر ایموجی خواب بوده
قاتل کیست؟؟

شبی یک فرد به قتل رسیده خانم ایموجی در اینترنت بوده پسر ایموجی صبحانه میخوده آقا ایموجی در اداره بوده دختر ایموجی خواب بوده قاتل کیست؟؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم