قاتل کیه

مرد میلیونری در خانه اش از ناحیه ی پیشانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده بود. کاراگاه با ۳ پسر مرد، جک، جان و جیمز که در خانه بودند صحبت کرد.

جک گفت آن شب جان، پدرشان و او به یک ضیافت رسمی رفته بودند. آن ها به خانه برگشتند و وارد اتاق نشیمن شدند. اول پدرشان وارد شد، بعد جان و جک. وقتی پدرشان در حال بالا رفتن از پله ها بود، جیمز وارد اتاق نشیمن شد و به پدرشان شلیک کرد.

جان صحبت های جک را تأیید کرد.

جیمز گفت آن شب به دیدن دوستانش رفته بود و وقتی به خانه برگشت، پدرش به قتل رسیده بود.

کاراگاه فوراً به حقیقت پی برد.

قاتل که بود و کاراگاه از کجا به این موضوع پی برد؟

مرد میلیونری در خانه اش از ناحیه ی پیشانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده بود. کاراگاه با ۳ پسر مرد، جک، جان و جیمز که در خانه بودند صحبت کرد. جک گفت آن شب جان، پدرشان و او به یک ضیافت رسمی رفته بودند. آن ها به خانه برگشتند و وارد اتاق نشیمن شدند. اول پدرشان وارد شد، بعد جان و جک. وقتی پدرشان در حال بالا رفتن از پله ها بود، جیمز وارد اتاق نشیمن شد و به پدرشان شلیک کرد. جان صحبت های جک را تأیید کرد. جیمز گفت آن شب به دیدن دوستانش رفته بود و وقتی به خانه برگشت، پدرش به قتل رسیده بود. کاراگاه فوراً به حقیقت پی برد. قاتل که بود و کاراگاه از کجا به این موضوع پی برد؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم