قاتل کیست

در یک خانه ی ویلایی قتلی اتفاق افتاده است. دستیار کاراگاه علوی قبل از رسیدن او به محل قتل به او اطلاع داد که در زمان قتل، مادر، پدر و دو فرزند دختر و پسر در خانه حضور داشتند.کاراگاه قبل از وارد شدن به خانه، نامه ی ناشناس دریافت کرد. او به محض خواندن نامه، قاتل را شناسایی کرد. در نامه نوشته شده بود:

آقای علوی! آیا میتوانید با داشتن این اطلاعات بگویید قاتل کیست؟ 

 یکی از افراد خانواده قاتل، دیگری مقتول، یکی شاهد و دیگری همکار قاتل است.

دستیار قاتل و شاهد قتل جنسیت یکسان ندارند. 

مسن ترین فرد خانواده و شاهد قتل جنسیت یکسان ندارند

جوانترین فرد خانواده و مقتول جنسیت یکسان ندارند.

کسی که به قاتل کمک کرده است از مقتول بزرگتر است.

پدرخانواده مسن ترین فرد خانواده است.

قاتل جوانترین فرد خانواده نیست.

قاتل کیست؟

در یک خانه ی ویلایی قتلی اتفاق افتاده است. دستیار کاراگاه علوی قبل از رسیدن او به محل قتل به او اطلاع داد که در زمان قتل، مادر، پدر و دو فرزند دختر و پسر در خانه حضور داشتند.کاراگاه قبل از وارد شدن به خانه، نامه ی ناشناس دریافت کرد. او به محض خواندن نامه، قاتل را شناسایی کرد. در نامه نوشته شده بود: آقای علوی! آیا میتوانید با داشتن این اطلاعات بگویید قاتل کیست؟ یکی از افراد خانواده قاتل، دیگری مقتول، یکی شاهد و دیگری همکار قاتل است. دستیار قاتل و شاهد قتل جنسیت یکسان ندارند. مسن ترین فرد خانواده و شاهد قتل جنسیت یکسان ندارند جوانترین فرد خانواده و مقتول جنسیت یکسان ندارند. کسی که به قاتل کمک کرده است از مقتول بزرگتر است. پدرخانواده مسن ترین فرد خانواده است. قاتل جوانترین فرد خانواده نیست. قاتل کیست؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم