علی باهوش

علی بچه ی باهوشی است .  او برای اثبات هوشش قبل از شروع بازی های فوتبال نتیجه آن را میداند.  علی چطوری نتیجه ها را میفهمد؟؟

علی بچه ی باهوشی است . او برای اثبات هوشش قبل از شروع بازی های فوتبال نتیجه آن را میداند. علی چطوری نتیجه ها را میفهمد؟؟

برچسب ها

دانلود از گوگل پلی دانلود از بازار دانلود از مایکت دانلود مستقیم